สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

11 พ.ย. 2562 16:17 น. 118 ครั้ง

   11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด และที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชน จำนวน 5 ราย ดังนี้

ปรึกษากฎหมาย

-คดีแพ่ง 4 ราย

ขอรับค่าตอบแทน

-คดีอาญา 1 ราย 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด