สยจ.มุกดาหาร ให้คำปรึกษากฎหมายละเมิด และผิดสัญญากองทุนยุติธรรม

11 พ.ย. 2562 16:22 น. 59 ครั้ง

        วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี รักษาราชการแทนยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายและพนักงานคุ้มครองสิทธิิฯ ให้บริการแก่ประชาชน จำนวน ๒ ราย ดังนี้

       ๑.ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร กรณี ผิดสัญญาการรับเงินสนับสนุนกองทุนยุติธรรม ค้ำประกันให้ชำระหนี้ จำนวน ๑ ราย 

       ๒. ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร กรณี ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จำนวน ๑ ราย  

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด