สยจ.ตาก ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน

11 พ.ย. 2562 16:24 น. 279 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย คลีนิคยุติธรรม ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

      ๑.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับสัญญากู้เงิน จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด