สยจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11 พ.ย. 2562 16:26 น. 206 ครั้ง

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. นายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายว่าที่ร้อยตรีอำพล อินทชิต นิติกร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด