สยจ.สุราษฎร์ธานี แจ้งสิทธิตามพรบ.ค่าตอบแทนฯ แก่นายประเสริฐ วงกาษา ทายาทของผู้เสียหาย ณ วัดเกาะธรรมประทีป และลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

11 พ.ย. 2562 16:43 น. 224 ครั้ง

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. นายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนางวิยะดา มามะ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แจ้งสิทธิตามพรบ.ค่าตอบแทนฯ แก่นายประเสริฐ วงกาษา ทายาทของผู้เสียหาย ณ วัดเกาะธรรมประทีป และลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาหมู่บ้าน   หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด