สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม ๔ ราย

11 พ.ย. 2562 18:11 น. 71 ครั้ง

          คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องประมาทและทำให้เสียทรัพย์ เรื่องเงินบำนาญข้าราชการ เรื่องปลอมแปลงลายมือชื่อ และเรื่องการรับมรดกแทนที่

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด