สยจ.ขอนแก่น ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณี สัญญาจ้างทำของ

11 พ.ย. 2562 18:47 น. 202 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณี สัญญาจ้างทำของ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ผลปรากฏว่า คู่กรณีไม่ได้มาตามหนังสือเชิญและไม่ได้แจ้งสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ทราบ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ผู้ร้องฯ ทราบ ผู้ร้องฯ ประสงค์ที่จะยุติขอถอนเรื่องเพื่อที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไป เจ้าหน้าที่เห็นว่าคู่กรณีไม่ได้มาตามหนังสือเชิญเห็นควรยุติเรื่องตามความประสงค์ของผู้ร้องฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด