สยจ.ขอนแก่น และที่ปรึกษากฎหมาย ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน 5 ราย

11 พ.ย. 2562 18:54 น. 68 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

     ๑.ปรึกษากฎหมาย

                   - กรณี หนี้ กยศ.                          จำนวน ๑ ราย          

                   - กรณี ค้ำประกัน                          จำนวน ๑ ราย          

                   - กรณี ละเมิด เรียกค่าเสียหาย          จำนวน ๑ ราย

     ๒.ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จำนวน ๑ ราย

     ๓.ยื่นเรื่องขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๑ ราย

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด