สยจ.มหาสารคาม จัดรายการวิทยุ "ยุติธรรมพบประชาชน"

12 พ.ย. 2562 16:25 น. 193 ครั้ง

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดรายการวิทยุ "ยุติธรรมพบประชาชน" เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด