ประกาศแจ้งให้ทราบ ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว

12 พ.ย. 2562 16:39 น. 276 ครั้ง

ประกาศแจ้งให้ทราบ ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.30 น. อาจส่งผลให้ท่านที่มาใช้บริการกับสำนักงานฯ ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ผู้อำนวยการ 089-2450345 นิติกร 082-1999284 การเงิน 083-1150499 ธุรการ 094-4830512 จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด