ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) จำนวน 1 คัน ณ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 พ.ย. 2562 16:47 น. 84 ครั้ง