ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

12 พ.ย. 2562 16:48 น. 257 ครั้ง

เอกสารแนบ