กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

12 พ.ย. 2562 16:58 น. 92 ครั้ง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์ดำรงธรรมให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ตามที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการตรวจราชการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่รวมถึงสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้ตรวชราชการกรม กรมบังคับคดี และเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมลงพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับภารกิจของกรมบังคับคดี โดยมีประชาชนได้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ณ อาคารเรียน​รวม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​กาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด