สยจ.ขอนแก่น ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณี เพิกถอนการให้

13 พ.ย. 2562 08:43 น. 92 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ร่วมกับ ที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณี เพิกถอนการให้ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ผลปรากฏว่า คู่กรณีเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ ผู้ร้องไม่ได้มาตามหนังสือเชิญและไม่ได้แจ้งสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ทราบ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้คู่กรณีทราบ การไกล่เกลี่ยจึงไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ เจ้าหน้าที่จึงเห็นควรยุติเรื่องดังกล่าว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด