สยจ.ขอนแก่น และที่ปรึกษาคลินิกยุติธรรม ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ กรณี มรดก จำนวน 1 ราย

13 พ.ย. 2562 08:47 น. 103 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และที่ปรึกษาคลินิกยุติธรรม ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ กรณี มรดก จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด