สยจ.สกลนคร ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน และดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในคดีแพ่ง กรณีเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาซื้อขายที่ดิน

13 พ.ย. 2562 10:45 น. 117 ครั้ง

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร (1) ให้คำปรึกษากฎหมาย ยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา, (2) เกี่ยวกับการขอไกล่เกลี่ยประนีประนอม เรื่องสิทธิส่วนบุคคล รวมจำนวน 4 ราย (3) และเวลา 09.30 นาฬิกา โดยนายธวัชชัย นวลภักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวอติกานต์ คนขยัน ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ทนายวิเศษ สุดหล้า และนายวริทธิ์นันท์ เวียงอินทร์ ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ดำเนินการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในคดีแพ่ง กรณีเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาซื้อขายที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ผลการไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด