ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

13 พ.ย. 2562 14:01 น. 154 ครั้ง

เอกสารแนบ