สยจ.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินดีแพ่ง

13 พ.ย. 2562 14:36 น. 286 ครั้ง

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2562) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายยุทธพร คุณารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมฯ  ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงประกอบการยื่นคำขอ กองทุนยุติธรรม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย เป็นค่าจ้างทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาล ในการดำเนินคดี  เนื่องจากผู้เสียหายมีฐานะยากจนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  ได้ด้วยตนเอง อันจะเป็นการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด