สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้คำปรึกษากฎหมาย และรับคำขอไกล่เกลี่ย

13 พ.ย. 2562 15:28 น. 78 ครั้ง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ให้คำปรึกษากฎหมาย 2 ราย กรณี ภาระจำยอม และกฎหมายแรงงาน
และรับยื่นขอไกล่เกลี่ย 1 ราย กรณี ผิดสัญญาเงินกู้ยืมเงิน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด