สยจ.ตาก ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับที่ดิน

13 พ.ย. 2562 16:21 น. 147 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย คลีนิคยุติธรรม ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ดังนี้

      ๑.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับที่ดิน จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด