สยจ.บึงกาฬให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

14 พ.ย. 2562 16:15 น. 209 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ โดยนายวิชาญ สุขสวัสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ทนายที่ปรึกษากฎหมายและเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการเกี่ยวกับเรื่อง เช่าซื้อและการคำ้ประกัน ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด