สยจ.ตาก พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒"

14 พ.ย. 2562 16:24 น. 197 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวอติกาญจน์ ตันสาโรจน์วนิช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด