สยจ.ขอนแก่น ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน 3 ราย

14 พ.ย. 2562 18:17 น. 53 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และที่ปรึกษาคลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

       ๑.ยื่นเอกสารเพิ่มเติม กรณี ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๑ ราย

       ๒.ยื่นเอกสารเพิ่มเติม กรณี ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม จำนวน ๑ ราย

       ๓.ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด