สยจ.ขอนแก่น และที่ปรึกษาคลินิกยุติธรรม ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน 6 ราย

14 พ.ย. 2562 18:23 น. 182 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และที่ปรึกษาคลินิกยุติธรรม ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๖ ราย ดังนี้

        - กรณี สัญญาเช่าซื้อ       จำนวน ๒ ราย             

        - กรณี หย่า                  จำนวน ๑ ราย             

        - กรณี ที่ดิน                 จำนวน ๑ ราย

        - กรณี ลักทรัพย์            จำนวน ๑ ราย

        - กรณี ฉ้อโกง               จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด