สยจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.วังทอง

14 พ.ย. 2562 21:30 น. 191 ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับอำเภอวังทอง และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม หน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีนายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมตั้งบูธสร้างการรับรู้กฎหมายและประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมพร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน พร้อมแนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่น "Justice Care" ยุติธรรมสร้างสุข

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด