สยจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน

14 พ.ย. 2562 21:33 น. 237 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม นัดพบแรงงาน จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมตั้งบูธสร้างการรับรู้กฎหมายและประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมพร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด