สยจ.สกลนคร ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน และยื่นเอกสารเพิ่มเติม

15 พ.ย. 2562 09:25 น. 80 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร (1) ให้คำปรึกษากฎหมาย เกี่ยวกับการบังคับคดี, (2) ยื่นเอกสารเพิ่มเติม กรณีขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย (3) และยื่นทบทวนกองทุนยุติธรรม กรณีช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี รวมจำนวน 4 ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด