สยจ.มหาสารคาม "ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชน"

15 พ.ย. 2562 12:02 น. 88 ครั้ง

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด