ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต กระทรวงยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย. 2562 13:17 น. 62 ครั้ง