สยจ.สกลนคร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562

15 พ.ย. 2562 14:22 น. 289 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา นายธนพล ถิรวัฒนวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ นายธวัชชัย นวลภักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ณ อาคารสัมมนา 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด