ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ระดับพื้นที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย. 2562 14:23 น. 66 ครั้ง