สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีให้คำปรึกษากฎหมาย และรับคำขอไกล่เกลี่ย

15 พ.ย. 2562 15:35 น. 408 ครั้ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ให้คำปรึกษากฎหมาย 5 ราย กรณี ขอตั้งผู้จัดการมรดก , คดีครอบครัว , อุทธรณ์คดีหย่า , ฟ้องหย่า และคำร้องขอคืนของกลาง และรับยื่นขอไกล่เกลี่ย 1 ราย กรณี คดีครอบครัว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด