สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่น้ำ และการใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมด้วยแอปพลิเคชั่น ระบบยุติธรรมสร้างสุข เพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมง่ายขึ้นด้วยปลายนิ้วสัมผัส

15 พ.ย. 2562 16:17 น. 381 ครั้ง

                                              เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดและนายศิลป์ชัย วาณิชย์เจริญ ประธานศูนย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่น้ำ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางและวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายและผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบบูรณาการตามแนวคิด Justice Care...ยุติธรรมใส่ใจ การให้ความช่วยเหลือ ตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม อีกทั้งแนะนำและเรียนรู้การใช้นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่อการให้บริการประชาชน ด้วยแอปพลิเคชั่น ระบบยุติธรรมสร้างสุข เพื่อสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงความยุติธรรมง่ายขึ้นด้วยปลายนิ้วสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่น้ำ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี #ยุติธรรมสร้างสุข #ยุติธรรมเชิงรุก #สร้างสุขให้ประชาชน 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด