สยจ.นครพนม ลงพื้นที่เพื่อเเสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในการขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม

15 พ.ย. 2562 16:19 น. 38 ครั้ง

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยความยุติธรรมเเละนิติการ สำนักงานจังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่เเสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในการขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม กรณีฟ้องหย่า เเละกรณีการขอปล่อยตัวชั่วคราว จำนวน ๒ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด