สยจ.ตาก ลงพื้นที่สืบเสาะข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ณ พื้นที่อำเภอเมืองตาก และ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

15 พ.ย. 2562 16:31 น. 185 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้นิติกร กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ลงพื้นที่สืบเสาะข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ณ พื้นที่ อำเภอเมืองตากและอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ดังนี้

      ๑.ลงพื้นที่สืบเสาะข้อเท็จจริง ณ พื้นที่ ม.๕ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๑ ราย

      ๒.ลงพื้นที่สืบเสาะข้อเท็จจริง ณ พื้นที่ ม.๑ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จำนวน ๑ ราย

      ๓.ลงพื้นที่สืบเสาะข้อเท็จจริง ณ พื้นที่ ม.๑๒ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด