สยจ.ตาก ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและรับยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

15 พ.ย. 2562 16:47 น. 689 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

      ๑.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับการขอประกันตัว จำนวน ๑ ราย

      ๒.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน จำนวน ๑ ราย

      ๓.รับยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายกรณีฐานความผิดเกี่ยวกับร่างกาย จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด