สยจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กฎหมาย แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุปากโทกสามัคคี

15 พ.ย. 2562 18:54 น. 108 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธวัชจีรัญ พันมา ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุปากโทกสามัคคี ในหัวข้อกฎหมาย เรื่องทรัพย์สินและมรดก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด