รมว.ยุติธรรม ปล่อยแถวประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบกิจการสถานบันเทิง โดยได้ลงพื้นที่สถานบริการย่านรามคำแหง  ขอให้เข้มงวดเรื่องยาเสพติด อาวุธ สิ่งผิดกฎหมาย

16 พ.ย. 2562 15:25 น. 233 ครั้ง

ข่าว // ธิดาทิพย์

ถ่ายภาพ-ออกแบบ // สุกฤษฏิ์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ