กระทรวงยุติธรรม รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนผู้เสียหาย กรณีแชร์ลูกโซ่บ้านแอนนี่ และ แชร์ไม้กฤษณา

16 พ.ย. 2562 15:36 น. 669 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ