กระทรวงยุติธรรม ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและปรามปราบ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

16 พ.ย. 2562 15:50 น. 234 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ