สยจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเคียนซา

18 พ.ย. 2562 10:38 น. 65 ครั้ง

  วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยนายกิตติพล  ทองอ่อน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเคียนซา พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด