สยจ.ขอนแก่น และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน 2 ราย

18 พ.ย. 2562 16:41 น. 225 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

       - กรณี ยักยอกทรัพย์ จำนวน ๑ ราย         

       - กรณี การยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด