สยจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

18 พ.ย. 2562 16:53 น. 72 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมเเละนิติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์กองทุนยุติธรรม ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ดังต่อไปนี้

     ๑.ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กรณี ขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี จำนวน ๒ ราย

     ๒.ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กรณี ขอหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา จำนวน ๒ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด