สยจ.สกลนครให้คำปรึกษากฏหมาย และการยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย

19 พ.ย. 2562 08:47 น. 131 ครั้ง

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร (1) ให้คำปรึกษากฎหมาย เกี่ยวกับคดีแพ่ง, (2) เกี่ยวกับการยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย, (3) เกี่ยวกับเรียกค่าเสียหายตามสัญญาจ้าง, (4) กรณีขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ (5) และยื่นเอกสารเพิ่มเติม กรณีขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย รวมจำนวน 8 ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด