สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ออกหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่บริการประชาชนร่วมกับโครงการเข้าวัดฟังธรรมไปกับนายอำเภอเกาะสมุย

19 พ.ย. 2562 10:29 น. 155 ครั้ง

                                               เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมออกหน่วยยุติธรรมเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการเข้าวัดฟังธรรมไปกับนายอำเภอ เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี ระหว่างข้าราชการกับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกงานของยุติธรรมจังหวัดและงานของกระทรวงยุติธรรมแก่ประชาชนและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น ให้คำปรึกษากฎหมาย แจกเอกสารแผ่นพับ หนังสือกฎหมายสามัญประจำบ้านและหนังสืองานบริการของกระทรวงยุติธรรม ณ วัดแจ้ง ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด