ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

19 พ.ย. 2562 13:15 น. 199 ครั้ง

เอกสารแนบ