สยจ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

19 พ.ย. 2562 13:35 น. 79 ครั้ง

    วันที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๖๒ นายสัณฐาน รัตนะ ผอ.สนง.คุมประพฤติ จ.ปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดสนง.คุมประพฤติ จ.ปัตตานี และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (ระดับพื้นที่) โดยมี นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรม เอส หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด