สยจ.นครพนมได้ให้คำปรึกษากฎหมายเเก่ประชาชน

19 พ.ย. 2562 13:40 น. 211 ครั้ง

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มอำนวยความยุติธรรมเเละนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม ได้ให้คำปรึกษากฎหมายเเก่ประชาชน กรณีผิดนัดชำระหนี้ กรณีฟ้องหย่า เเละกรณีขอรับค่าตอบเเทนผู้เสียหายฯ จำนวน ๓ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด