“อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บค่านายหน้า เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างของกรมราชทัณฑ์

20 พ.ย. 2562 17:00 น. 501 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด