สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

3 ธ.ค. 2562 08:57 น. 278 ครั้ง

                   เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย โดยที่ปรึกษากฎหมาย อำนวยความยุติธรรมให้บริการประชาชนให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับ กฎหมายที่ดิน จำนวน ๑ ราย และในวันเดียวกันนี้  ที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชนโดยให้คำปรึกษากฎหมายอาญา กรณี หมิ่นประมาท  จำนวน ๑ ราย            

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด